อ่านเพิ่มเติม
มหัศจรรย์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Miracle of Breastfeeding มหัศจรรย์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวหลังคลอด 6 เดือน มีประโยชน์ แม่ : ประหยัดเงิน / น้ำหนักลด…

อ่านเพิ่มเติม
ป้องกันโรคมือเท้าปาก ในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล

ป้องกันโรคมือเท้าปาก ในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ไม่ใช้ช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม …

เสริมไอโอดีนเพื่อลูกน้อย อ่านเพิ่มเติม
เสริมไอโอดีนเพื่อลูกน้อย

หากแม่ขาดไอโอดีนจะส่งผลร้ายต่อเด็ก สมองพัฒนาไม่สมบูรณ์สติปัญญาด้อย ไอคิวลดลง โรคเอ๋อ ระบบประสาทและกล้ามเนื่อผิดปกติ เป็นใบ้ หูหนวก สมองพิการ…

อ่านเพิ่มเติม
เด็ก 3 – 5 ปี สูงดีสมส่วน

เด็กอายุ 3-5 ปี จะสูงดีสมส่วนได้ต้องประกอบไปด้วย ออกกำลังกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 3 ชม./วัน  กิน กินอาหารครบ 5 หมู่ 3 มื้อหลัก 2 มื้อ…

อ่านเพิ่มเติม
ABC Fitness มีข้อมูลดีๆ มาบอกครับ

การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับร่างกาย เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ   การออกกำลังกายสม…

อ่านเพิ่มเติม
แม่ท้อง ต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนด้วยนะ

               ไอโอดีนมีผลต่อการพัฒนาสมองของทารก ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ 2 – 3 ปี และหากไม่ได้…

อ่านเพิ่มเติม
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

            วันที่ 1 มิถุนายน 2561 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organizati…

อ่านเพิ่มเติม
เกลือเสริมไอโอดีน

รณรงค์ วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ของทุกปี (ร้านอาหารทั่วไทยร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน) โดยเฉพาะหญิงตังครรภ์ จะต้องการเพิ่มขึ้น เพราะหาก…

อ่านเพิ่มเติม
พัฒนาการสะดุด ถ้าไม่หยุด สมาร์ทโฟน

  เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เพราะสมองของเด็กจะพัฒนาสูงสุด สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการท…

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.8 รู้ได้อย่างไรว่าเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

          การที่เป็นเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าเป็นเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย …

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.7 เด็กอายุ 4-5 ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

          เด็กอายุ 4-5 ปี วัยก่อนเข้าเรียน ถือเป็นวัยที่ต้องได้รับสารอาหารเพียงพอ มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวาน มัน เ…

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.6 เด็กอายุ 1-3 ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

          เด็กอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย พ่อแม่ควรเอาใจใส่เรื่องอาหารที่เพิ่…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH