อ่านเพิ่มเติม
การทำ ส้วมชั่วคราวหรือส่วมเฉพาะกิจ ทางเลือกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การทำ  ❝ส้วมชั่วคราว❞ หรือ ❝ส้วมเฉพาะกิจ❞  ทางเลือกผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ว่าด้วย 3 ทางเลือกในการทำ ❝ส้วมชั่วคราว❞ หรือ ❝ส่วมเฉพ…

อ่านเพิ่มเติม
4 วิธีเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วม

4 วิธีเตรียมความพร้อม  รับภัยน้ำท่วม   ติดตาม     ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากทางราชการ อย่างใกล้ชิด ผ่านทางเส…

อ่านเพิ่มเติม
การรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อสถานศึกษา (รวมชุดประกอบด้วย 7 ภาพ)

กรมอนามัย มีคำแนะนำสำหรับการรับมือ ❝กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ❞ เช่น โรคโควิด-19 / โรคไข้หวัดใหญ่ / โรคไข้เลือดออก / โรคมือเท้าปาก / โรคที…

อ่านเพิ่มเติม
การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์

พฤติกรรม ❝การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์❞       เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของ สมเด็จพระอ…

อ่านเพิ่มเติม
เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน (รวมชุดประกอบด้วย 7 ภาพ)

กรมอนามัย มีคำแนะนำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ไปดูกันเลย &nbsp…

อ่านเพิ่มเติม
รับมือ น้ำท่วม อย่างปลอดภัย

รับมือ ❝น้ำท่วม❞ อย่างปลอดภัย ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญ กรมอนามัยจึงม…

อ่านเพิ่มเติม
เตรียมโรงอาหารให้สะอาด พร้อมรับวันเปิดเทอม

 เตรียมโรงอาหารให้สะอาด  พร้อมรับวันเปิดเทอม  ใกล้จะถึงวันเปิดเทอม เรามาทำความสะอาดหยากไย่ รังนกบนฝ้าเพดาน โรงอาหาร โรงค…

อ่านเพิ่มเติม
สนามเด็กเล่น ลดเจ็บ ลดโรค

 เนรมิต สนามเด็กเล่น  “ลดเจ็บ ลดโรค”  จากปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมา  ถึงแม้บางโรงเรียนอาจจะไม่ได้เปิดทำการ ไม่มีการใช้…

อ่านเพิ่มเติม
ไพโรไลชิส แก๊สโซลีน เป็นสารผสมจึงเกิดพิษต่อระบบหลายระบบ

 ไพโรไลชิส แก๊สโซลีน เป็นสารผสมจึงเกิดพิษต่อระบบหลายระบบ ได้แก่ระบบหายใจ หัวใจ และระบบประสาทอย่างรุนแรง ลักษณะอาการ ปวดหัว คลื่นไส…

อ่านเพิ่มเติม
อันตรายไพโรไลซิส แก๊สโซลีน ภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งผลทางสุขภาพ

 อันตราย  ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน ภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งผลทางสุขภาพ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากก…

อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพร้อมด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภัยแล้ง

 เตรียมพร้อมด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม “รองรับภัยแล้ง” แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ : ❝ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแ…

อ่านเพิ่มเติม
7 วิธีรับมือ พายุฤดูร้อน เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย

7 วิธีรับมือ ❝พายุฤดูร้อน❞ เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) ในประเทศไทยมักเกิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH