ทั้งหมด (93)

หนังสือ Way of life ใช้ชีวิตให้ง่าย สุข สนุก สุขภาพดี
WAY OF LIFE ใช้ชีวิตให้ง่าย สุข สนุก สุขภาพดี

Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นการใช้ความรู้ทางการแพทย์สาธารณสุข ตลอดจนศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผสานความรู้ด้านอื่น ๆ มา…

Healthy Meeting “ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ”

          ในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้ความสำคัญกับการเลือกกินอาหารที่มี…

องค์ความรู้ อาหารและโภชนาการสำหรับพระสงฆ์

          พระสงฆ์และสามเณรเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นโดยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคขอ…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH