ทั้งหมด (97)

อนามัยใกล้ตัว

 #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ #ออกกำลังกาย #ทันตสาธารณสุข #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ #อนามัยสิ่งแวดล้อม #ฟันยัง…

สุขภาพดีเริ่มที่คุณ

 #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ #ออกกำลังกาย #ทันตสาธารณสุข #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ #อนามัยสิ่งแวดล้อม #ฟันยัง…

ผลสำรวจความรู้และพฤติกรรมการบริโภคไข่ของเด็กและเยาวชนอายุ6-19ปี

เนื่องในวันไข่โลก (World Egg Day) ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคมของทุกปี          กรมอนามัยร่วมกับองค์การยูนิเซฟปร…

หนังสือ Way of life ใช้ชีวิตให้ง่าย สุข สนุก สุขภาพดี
WAY OF LIFE ใช้ชีวิตให้ง่าย สุข สนุก สุขภาพดี

Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นการใช้ความรู้ทางการแพทย์สาธารณสุข ตลอดจนศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผสานความรู้ด้านอื่น ๆ มา…

องค์ความรู้ อาหารและโภชนาการสำหรับพระสงฆ์

          พระสงฆ์และสามเณรเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นโดยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคขอ…

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

สามารถคลิกปุ่มนี้ เพื่อดาวน์โหลด Download

คู่มือประเมินผลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสุ่มเสี่ยง (DAIM)

สามารถคลิกปุ่มนี้ เพื่อดาวน์โหลด Download #แม่และเด็ก

ฉันปวดฟัน
ฉันปวดฟัน

สามารถคลิกปุ่มนี้ เพื่อดาวน์โหลด Download #ทันตสาธารณสุข

ฉันไปx-rayฟัน
ฉันไปx-rayฟัน

สามารถคลิกปุ่มนี้ เพื่อดาวน์โหลด Download #ทันตสาธารณสุข

Healthy Meeting “ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ”

          ในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้ความสำคัญกับการเลือกกินอาหารที่มี…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH