อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.8 รู้ได้อย่างไรว่าเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

          การที่เป็นเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าเป็นเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย …

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.7 เด็กอายุ 4-5 ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

          เด็กอายุ 4-5 ปี วัยก่อนเข้าเรียน ถือเป็นวัยที่ต้องได้รับสารอาหารเพียงพอ มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวาน มัน เ…

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.6 เด็กอายุ 1-3 ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

          เด็กอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย พ่อแม่ควรเอาใจใส่เรื่องอาหารที่เพิ่…

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.5 ทารก 6 – 12 เดือน กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

          เมื่อลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นตามวัย นมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเต…

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.4 หญิงให้นมบุตรกินอย่างไรให้ลูกสูงดีสมส่วน

      การให้นมลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่คุณแม่ทุกคนภูมิใจและมีความสุขที่ได้ส่งต่อน้ำนมบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยสายใยรักแล…

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP3 หญิงตั้งครรภ์กินอย่างไรให้ลูกสูงดีสมส่วน

อาหารของคุณแม่ตั้งครรภ์มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ผ่านทางรก หากคุณแม่กินอาหารน้อย จะทำให้ลูกขาดสารอาหาร น้ำหนักตัวน้อย อาจเสี…

อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.2 ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน         การที่เด็กปฐมวัยจะสูงดีสมส่วนนั้น คุณพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใ…

อ่านเพิ่มเติม
ทำอย่างไร…ให้เด็กไทย สูงดีสมส่วน

สูงดีสมส่วน คือ การเจริญเติบโตที่ดีเต็มศักยภาพทั้งส่วนสูงและน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เด็กอ้วน : เป็นโรคเรื้องรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน…

อ่านเพิ่มเติม
เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน

แหล่งที่มาของไอโอดีน เกลือเสริมไอโอดีน เลือกซื้อเฉพาะเกลือที่เสริมไอโอดีนโดยตรวจดูจากฉลากของเกลือที่เขียนว่า “เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน”…

อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มอาการดาวน์ คืออะไร

คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรมาฝากครรภ์โดยเร็ว ก่อน 12 สัปดาห์ กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโคร…

อ่านเพิ่มเติม
ฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์คุณภาพ ฝากก่อน 12 สัปดาห์

สำคัญอย่างไรเพื่อเจ้าตัวน้อยออกมาดูโลกอย่างปลอดภัยทุกประการ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงหรือม…

อ่านเพิ่มเติม
ดูแลหัวใจคุณแม่ขณะตั้งครรภ์

ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในสตรีตั้งครรภ์ เพื่อนำสารอาหารและออกซิเจนไปให้ทารกในครรภ์ อาจส่งผลให้คุณแม่มีความเสี่ยง…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH