New Normal วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี อ่านเพิ่มเติม
New Normal…วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี

  โรงเรียน เป็นสถานที่ที่เด็กจะต้องเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสร้างเสร…

แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ อ่านเพิ่มเติม
แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ

เด็ก ๆ ควรแปรงฟันให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันฟันผุ กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH