แม่และเด็ก

เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด ลดเสี่ยง ธาลัสซีเมีย

  • 23 เมษายน 2567

👫เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด’ ลดเสี่ยง “ธาลัสซีเมีย”


🧬🩸ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ ไปยังลูก ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีเม็ดเลือดแดงที่แตกตัวเร็วกว่าปกติ มีอาการซีด สุขภาพอ่อนแอป่วยบ่อย ต้องให้เลือดหรือกินยาตลอดชีวิต ส่วนหญิงตั้งครรภ์ และสามีที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย ร้อยละ 25 ลูกในครรภ์จะมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมีย และหากลูกในครรภ์มีภาวะทารกบวมน้ำ (hydropsfatalis) หญิงตั้งครรภ์ ถึงร้อยละ 80 จะมีโอกาสอาการ ครรภ์เป็นพิษ มีอาการบวม ความดันโลหิตสูง และอาจเสียชีวิตได้

📌การป้องกันและลดเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย จึงต้องอาศัยความเข้าใจโดยให้ยึดหลัก 3 เลือกคือ

👫เลือกคู่ หญิง ชายวัยเจริญพันธ์ุควรเข้ารับการตรวจเลือดหากพบว่าเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย ให้หลีกเลี่ยงการแต่งงานกับผู้ที่เป็นพาหะชนิดเดียวกัน

🤰เลือกครรภ์ หากคู่สมรสที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียประสงค์จะแต่งงานกัน ควรหลีกเลี่ยงการมีลูกด้วยการวางแผน ครอบครัว แต่หากต้องการมีลูกต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการปรึกษาจากบุคคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข

🤱เลือกคลอด หากทราบว่าลูกในท้องเป็นโรคธาลัสซีเมียต้องเข้ารับการปรึกษาเสนอทางเลือกในการมีลูกที่ปลอดโรค ปลอดภัยโดยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์ทั้งสามีและภรรยาจะได้รับบริการฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิ่งสำคัญคือ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์แล้วควรรีบไปฝากครรภ์ทันทีเพื่อขอรับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และเข้ารับคำปรึกษาเพื่อป้องกันการมีลูกที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

#แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH