ช่วงอยู่บ้าน ‘ตรวจช่องปาก’ ด้วยตนเอง ง่ายนิดเดียว! อ่านเพิ่มเติม
ช่วงอยู่บ้าน ‘ตรวจช่องปาก’ ด้วยตนเอง ง่ายนิดเดียว!

อยู่บ้านว่างๆ แบบนี้ มา ‘ตรวจช่องปาก’ ด้วยตัวเองกันดีกว่า! ช่วง #โควิด19 ยังระบาด เลยต้อง ห่ า ง จากหมอฟัน ดังนั้น เพื่อให้ #ฟันยังดี เราเลย…

Travel อ่านเพิ่มเติม
หยุดยาว เที่ยวแบบสบายใจ

Save ตัว ปล่อยใจ ท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์ ในยุค NEW NORMAL 

New Normal วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี อ่านเพิ่มเติม
New Normal…วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี

  โรงเรียน เป็นสถานที่ที่เด็กจะต้องเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสร้างเสร…

ช่วงโควิด คุณแม่อยู่บ้าน ชวนลูกน้อยสร้างวินัยฟันดี อ่านเพิ่มเติม
ช่วงโควิด คุณแม่อยู่บ้าน ชวนลูกน้อยสร้างวินัยฟันดี

ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ปกครองและเด็กๆมีโอกาสอยู่บ้านมากขึ้นผู้ปกครองสามารถดูแลสุขภาพฟันของลูกได้ด้วยตนเอง โดย แปรงฟันให้ลูกด…

จะหยุดสูบ...หรือสูบต่อ คำตอบอยู่ที่ตัวคุณ อ่านเพิ่มเติม
จะหยุดสูบ…หรือสูบต่อ คำตอบอยู่ที่ตัวคุณ

  การสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากโดยตรง จากสารพิษจำพวกนิโคติน ถ้ายังสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องอาจถึงขั้นทำให้สูญเสียฟันไ…

แนวทางการจัดบริการทันตกรรมป้องกันเด็กวัยเรียนในยุคโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการจัดบริการทันตกรรมป้องกันเด็กวัยเรียนในยุคโควิด-19

  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยบริการสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อมและจัดบริการส่งเสร…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH