ใช้สิทธิแบบปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
หนูรู้แนะนำไปใช้สิทธิแบบปลอดภัย ปลอดโรค

หนูรู้แนะนำไปใช้สิทธิแบบปลอดภัย ปลอดโรค ทุกคนทำได้ง่ายๆ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อลดการแออัดที่หน่วยเลือกตั้ง นำปากกาส่ว…

อ่านเพิ่มเติม
มาตรการหลัก ป้องกัน COVID-19 ลดเสี่ยงโรค สำหรับสถานประกอบการ สถานบริการ และประชาชน

มาตรการหลัก ป้องกัน COVID-19 ลดเสี่ยงโรค สำหรับสถานประกอบการ สถานบริการ และประชาชน เน้นยึดหลักการจัดการด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่ง…

5 Items เตรียมพร้อม ... ในวันเลือกตั้ง อ่านเพิ่มเติม
5 Items เตรียมพร้อม … ในวันเลือกตั้ง

5 Items เตรียมพร้อม … ในวันเลือกตั้ง นำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง สวมใส่หน…

รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ อ่านเพิ่มเติม
รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อไควิด-19 ควรตรวจ ATK อาการเบื้องต้น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คิดจมูก หอบเหนื่อย หาย…

prevent covid 19 อ่านเพิ่มเติม
รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

              ในช่วงนี้ โควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดมากขึ้น กรมอนามัยแนะนำให้ประชาชน เคร่งครัดมาตรการส่วนบุค…

Makha Bucha Day อ่านเพิ่มเติม
ทำบุญออนไลน์ อยู่บ้านปลอดภัย ห่างไกลโรค

มาฆบูชานี้ กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก คนท้อง คนแก่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ทำบุญออนไลน์ เวียนเทียนออนไลน์ อยู่บ้าน ปลอดภัย ห่างไกลโรค และยั…

เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
หนูรู้ชวนเช็ค เที่ยวงานวันเด็กอย่างไรให้ปลอดภัย

เลี่ยง การพาเด็กไปในสถานที่แออัด เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แออัด เน้นที่ปลอดโปร่ง ต้อง สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ต้อง…

ปีใหม่ห่างไกลโควิด 19 อ่านเพิ่มเติม
ปีใหม่ห่างไกลโควิด 19

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส…

Covid 19 vaccination อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้านปีใหม่ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

ก่อนหยุดปีใหม่นี้ เชิญชวนลูกๆหลานๆ ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้สูงอายุที่ที่ฉีดเข็มสุดท้าย…

เรื่องควรรู้ ถอดหน้ากาก อ่านเพิ่มเติม
เรื่องควรรู้ ถอดหน้ากาก

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส…

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เว็บรวมความรู้กรมอนามัย : อนามัยมีเดีย ติดตามความรู้จากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : Health Impact Assessment HIA อ่านเพิ่มเติม
มาตรการเปิด ผับ บาร์

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส…

Open for safety อ่านเพิ่มเติม
แผนเผชิญเหตุ เปิดเรียนปลอดภัย

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH