คุณแม่ตั้งครรภ์ห่างไกลโควิด - 19 อ่านเพิ่มเติม
คุณแม่ตั้งครรภ์ห่างไกลโควิด – 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้หลายคนกังวลโดยเฉพาะกลุ่มคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะไม่เพียงแต่สุขภาพของตนเองแต่…

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ห่างไกลโควิด - 19 อ่านเพิ่มเติม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ห่างไกลโควิด – 19

ในช่างการระบาดของโควิด – 19 แน่นอนว่าคุณแม่ลูกอ่อนจะต้องกังวลว่าทำอย่างไรลูกน้อยถึงจะปลอดภัยจากโควิด – 19

การดูแลเด็กปฐมวัยให้ห่างไกลโควิด - 19 อ่านเพิ่มเติม
การดูแลเด็กปฐมวัยให้ห่างไกลโควิด – 19

รายงานจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทั้งจีน ยุโรป อเมริกา ไทย พบเด็กติดเชื้อแต่อุบัติการณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ โดยเด็กอาจมีป…

ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ อ่านเพิ่มเติม
ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ

หากพบว่าตนเอง มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออ…

ทำความสะอาด จุดสำผัสร่วม อ่านเพิ่มเติม
ทำความสะอาดจุดสำผัสร่วม

        ผู้ให้บริการต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องส้วมและบริเวณผิวสัมผัสร่วม ได้แก่ สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม โถปัสสา…

กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์ อ่านเพิ่มเติม
กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์

    เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัว 14 วัน และสังเกตอาการตัวเอง หากเป็นไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์ทัน…

ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ อ่านเพิ่มเติม
ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ

      การป้องกันนั้นเริ่มได้จากการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างการล้างมือให้เป็นนิสัย ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เช…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH