4 มาตรการโรงงานปลอดภัยป้องกันโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม
4 มาตรการโรงงานปลอดภัยป้องกันโควิด-19

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข yo…

การปฏิบัติตัวเมื่อหายจากโควิด-19 (สถานที่ทำงาน) อ่านเพิ่มเติม
การปฏิบัติตัวเมื่อหายจากโควิด-19 (สถานที่ทำงาน)

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข yo…

มาตรการหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (โรงงาน) อ่านเพิ่มเติม
มาตรการหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (โรงงาน)

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข yo…

ดูแลสุขภาพแรงงาน ให้ห่างไกล COVID-19 อ่านเพิ่มเติม
ดูแลสุขภาพแรงงาน ให้ห่างไกล COVID-19

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข yo…

วันนอนหลับโลก World Sleep Day "หลับตื่นให้เป็นเวลา สุขภาพดีกว่าในอนาคต " อ่านเพิ่มเติม
วันนอนหลับโลก World Sleep Day “หลับตื่นให้เป็นเวลา สุขภาพดีกว่าในอนาคต “

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข yo…

ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 "สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ" อ่านเพิ่มเติม
ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ”

ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ” เพื่อความปลอดภัย ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เน้นจุดเสี่ยงสำคัญใน…

คลิปวิดีโอภาษาไทย เรื่อง “ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages” อ่านเพิ่มเติม
ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ภาษาไทย

กรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินงานเรื่อง 10 Packages ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้คนวัยทำงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่เป็นโรคติดต่อเ…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH