สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email : prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ : 0-2590-4053

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH