ทั้งหมด (74)

ทุกกลุ่มวัยรอบรู้ อยู่อย่างสุขภาพดี

“อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพกลายเป็นปัญหา ชีวิตสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเอง”หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาเเล้วเเละก็คงคิดที…

ปฏิกูลเพิ่มพูลประโยชน์

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการทั้งทางด้านสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อม โดยตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันเเละส่งเสริม…

รื้อ..ล้าง.. หลังน้ำลด

อุทกภัยหรือน้ำท่วม เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกปี แต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและบริบทของพื้นที่ ซึ่งบางครั้งรุนแรงและเ…

อนามัยสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมประชาชน

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีสุขอนามัยดี จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกสุขาภิบาล และความปลอดภัย คู่มือเล…

สาระดีน่ารู้คู่อนามัย

หนังสือ สาระดีน่ารู้คู่อนามัย เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสื่อสารที่กรมอนามัยได้รวบรวมความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่แสนจะธรรมดาด้วยภา…

ประกันสังคมและประกันสุขภาพ

แรงงานไทย ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจุดประสง…

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease, NCDs) โรคไม่ติดต่อ หรือเรียกย่อว่า NCD (Non-communicable disease, NCD) คือ โรคที่ไม่ใช่โรคติ…

โทษ พิษ ภัยของสุรา และผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด

สุราหรือแอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติดที่มีทั้งคุณและโทษ เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดผลต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยโทษของสุรานั้นอาจมีตั้งแต่ขั้นเบา ไปจนถึ…

อันตรายจากการ สูบ-สูดดม ควันบุหรี่

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกคุก และให้ความหมาร่วมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเ…

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อ “พิชิต ออฟฟิศซินโดรม” ในกลุ่มวัยทำงาน

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอ…

การสร้างความสุข ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด

ความสุข สร้างสุขในบ้าน สานรั้วใจวัยทำงาน สถาบันครอบครัว ถือเป็นสถาบันพื้นฐานหลัก ที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะการสรรสร้างสังคมที่ดีได้ ล้วนเ…

แนวทางการสร้างสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง ภาวะหรือสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ล้อมรอบตัวของคนทำงานในขณะที่ทำงานหรือประกอบอาชีพในสถานที่ทำงานหนึ่ง ๆ  ซึ่ง…

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH