โภชนาการ (8)

หนังสือกินตามแม่
กินตามแม่

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 นี้ กระทรวงสาธารณสุ…

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19

ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมอนามัย ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการ 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ COVID-1…

HEALTHY SECRET เรื่อง(ไม่)ลับ สุขภาพดี

การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ความทันสมัยของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมล้วนส่งผลต่อสุขภาพประขาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งมีสิ่งอำนวยความสะด…

สาระดีน่ารู้คู่อนามัย

หนังสือ สาระดีน่ารู้คู่อนามัย เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสื่อสารที่กรมอนามัยได้รวบรวมความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่แสนจะธรรมดาด้วยภา…

โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับวัยทำงาน

โภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของคนวัยทำงานที่ทำให้ “หุ่นดี สุขภาพดี” จะแบ่งตามการใช้พลังงานของคนวัยทำงานใน 3 ระดับ ได้แก่ 1,600 2,000 และ…

เจ็ดสัปดาห์รอบรู้สุขภาพดี

เจ็ดสัปดาห์รอบรู้สุขภาพดี 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี เล่มนี้เป็นคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การมีสุขภาพดี ป…

หลักบริโภคอาหารเพื่อยับยั้งโรคความดันโลหิตสูง

คนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแพทย์แนะนำว่าให้ทานเกลือให้น้อยลง ตามหลักแล้วเกลือหรือเกลือโซเดียมนั้นสำหรับคนทั่วไปไม่ควรทานเกินวันละ 2,000 มิลล…

Health Literacy Temple
Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ

Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ คือ สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ Health literacy หรือ ความรอบรู้…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH