โภชนาการ (15)

อนามัยใกล้ตัว

 #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ #ออกกำลังกาย #ทันตสาธารณสุข #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ #อนามัยสิ่งแวดล้อม #ฟันยัง…

สุขภาพดีเริ่มที่คุณ

 #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ #ออกกำลังกาย #ทันตสาธารณสุข #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ #อนามัยสิ่งแวดล้อม #ฟันยัง…

ผลสำรวจความรู้และพฤติกรรมการบริโภคไข่ของเด็กและเยาวชนอายุ6-19ปี

เนื่องในวันไข่โลก (World Egg Day) ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคมของทุกปี          กรมอนามัยร่วมกับองค์การยูนิเซฟปร…

หนังสือ Way of life ใช้ชีวิตให้ง่าย สุข สนุก สุขภาพดี
WAY OF LIFE ใช้ชีวิตให้ง่าย สุข สนุก สุขภาพดี

Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นการใช้ความรู้ทางการแพทย์สาธารณสุข ตลอดจนศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผสานความรู้ด้านอื่น ๆ มา…

องค์ความรู้ อาหารและโภชนาการสำหรับพระสงฆ์

          พระสงฆ์และสามเณรเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นโดยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคขอ…

Healthy Meeting “ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ”

          ในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้ความสำคัญกับการเลือกกินอาหารที่มี…

หนังสือกินตามแม่
กินตามแม่

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 นี้ กระทรวงสาธารณสุ…

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19

ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมอนามัย ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการ 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ COVID-1…

HEALTHY SECRET เรื่อง(ไม่)ลับ สุขภาพดี

การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ความทันสมัยของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมล้วนส่งผลต่อสุขภาพประขาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งมีสิ่งอำนวยความสะด…

สาระดีน่ารู้คู่อนามัย

หนังสือ สาระดีน่ารู้คู่อนามัย เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสื่อสารที่กรมอนามัยได้รวบรวมความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่แสนจะธรรมดาด้วยภา…

โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับวัยทำงาน

โภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของคนวัยทำงานที่ทำให้ “หุ่นดี สุขภาพดี” จะแบ่งตามการใช้พลังงานของคนวัยทำงานใน 3 ระดับ ได้แก่ 1,600 2,000 และ…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH