แม่และเด็ก (16)

สมุดบันทึก การคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
สมุดบันทึก การคัดกรองสุขภาพและการส่่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ เป็นเด็กที่อยู่โนโรงรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแบบอยู่ประจำ เด็กกลุ่มนี้จ…

คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID - 19
คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID – 19

ที่ผ่านมากรมอนามัยเป็นศูนย์กลางในการกำหนดแนวทางการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กทั่วประเทศ และจากความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน จึงได้มีความร่วมมือใ…

นิทาน อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด 19
นิทาน อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด 19

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19

นิทาน อานิส กับกอล์ฟ สู้โควิด - 19
นิทาน อานิส กับกอล์ฟ สู้โควิด – 19

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19

นิทาน ติ๊กต่อก
นิทาน ติ๊กต่อก

“ติ๊กต่อก” เป็นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒน…

หนังสือกินตามแม่
กินตามแม่

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 นี้ กระทรวงสาธารณสุ…

เมนูไข่ สำหรับอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน

อาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ “ไข่” ซึ่งเป็นอาหารที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างช้านาน สามารถดัดแปลงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู …

เด็กไทยวัยใส สิ่งเเวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี

การดุเเลความสะอาด ความปลอดภัยในโรงเรียนเเละที่อยู่อาศัย ต้องอาสัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งเเต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรีย…

ทุกกลุ่มวัยรอบรู้ อยู่อย่างสุขภาพดี

“อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพกลายเป็นปัญหา ชีวิตสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเอง”หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาเเล้วเเละก็คงคิดที…

สาระดีน่ารู้คู่อนามัย

หนังสือ สาระดีน่ารู้คู่อนามัย เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสื่อสารที่กรมอนามัยได้รวบรวมความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่แสนจะธรรมดาด้วยภา…

การดูแลเด็กแรกเกิด – 3 ปี

ในการดูแลเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี (Care) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเป็นองค์รวม การส่งเสริมพ…

การตั้งครรภ์คุณภาพและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเตรียมตัวตั้งครรภ์คุณภาพ การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์เป็นการป้องกันโรคและภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ทำให้สามารถลดอัตราการตายแล…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH