COVID-19 (13)

แนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด19
แนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดจำนวนเตียงในการรักษาไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ…

หนังสือจะกี่ครั้งเราต้องผ่านไปได้
จะกี่ครั้งเราต้องผ่านไปได้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษ หรือ สายพันธุ์อัลฟา ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน เริ่มจากสถานบันเทิง ผับ …

คู่มือ ครอบครัวรอบรู้อยู่กับโควิด 19
คู่มือ ครอบครัวรอบรู้อยู่กับโควิด 19

 คู่มือ “ครอบครัวรอบรู้อยู่กับ โควิด 19” เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับจัดการตนเอง จัดการคนในครอบครัวที่ปลอดเชื้อ ครอบค…

คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน
คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยร…

คู่มือสุขอนามัยหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
คู่มือสุขอนามัยหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

E-book คู่มือสุขอนามัยหอพักนักเรียนบ้านไกลโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับเผยแพร่ พ.ค.64 คลิกอ่าน E-book ออนไลน์ได้ที่นี้

คู่มือสุขอนามัยสถานที่จำวัดสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
คู่มือสุขอนามัยสถานที่จำวัดสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม

E-book คู่มือสุขอนามัยสถานที่จำวัดสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฉบับเผยแพร่ พ.ค.64 อ่าน E-book ออนไลน์ได้ที่นี้

สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่เรายึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่…

ครอบครัวมีสุขเมื่อต้องรับมือกับ covid-19
ครอบครัวมีสุขเมื่อต้องรับมือกับ COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ เพื่อล…

คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID - 19
คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID – 19

ที่ผ่านมากรมอนามัยเป็นศูนย์กลางในการกำหนดแนวทางการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กทั่วประเทศ และจากความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน จึงได้มีความร่วมมือใ…

นิทาน อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด 19
นิทาน อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด 19

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19

นิทาน อานิส กับกอล์ฟ สู้โควิด - 19
นิทาน อานิส กับกอล์ฟ สู้โควิด – 19

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19

อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ
อาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้าน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยก็ได้รับผลก…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH