7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี

  • 18 มิถุนายน 2563

“7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี” เป็นคู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพ ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี ประกอบด้วย การประเมินความพร้อมของร่างกายตนเอง การแนะนำการกินที่ถูกต้องเหมาะสม การออกกำลังกายให้เพียงพอ แนวทางการมีสุขภาพจิตที่ดี หลักการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน การเรียนรู้ป้องกัน โรคออฟฟิศซินโดรม โดยใช้เวลา 7 สัปดาห์ต่อเนื่องในการปฏิบัติตามกิจกรรมที่แนะนำ เพื่อควบคุมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติติดวินัยใส่ใจสุขภาพ และจัดระเบียบชีวิตและมีจิตใจที่แจ่มใสแข็งแรง

ห้วใจของ “7 สัปดาหรอบรู้สู่สุภาพดี” ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง สร้างเป้าหมายเอง ซึ่งโปรแกรม 7 สัปดาห์มีข้อแนะนำเหมือนการสร้างแรงกระตุ้นให้กับคน ค่อย ๆ ปรับวิถีการใช้ชีวิตไปที่ละวัน สร้างความรอบรู้ให้กับตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ถ้าทำต่อเนื่องภายใน 7 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติจะเห็นรูปแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งเรื่องของการกิน การตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายด้วยนาฬิกานับก้าวหรือแอพพลิเคชั่นจาก Smart phone การจัดการความเศรียด การนอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ ฯลฯ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการปฏิบัติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่ตัวเราสามารถดูผลรายวัน คอยเตือน คอยกระตุ้น ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH