ออกกำลังกาย (10)

7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน

“7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี” เป็นคู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพ ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี ประกอบด้วย การประเมินควา…

7 สัปดาห์ รอบรู้สู่สุขภาพดี Moving forward to fitness

“7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี” เป็นคู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพ ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี ประกอบด้วย การประเมินควา…

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี

“7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี” เป็นคู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพ ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี ประกอบด้วย ก…

สาระดีน่ารู้คู่อนามัย

หนังสือ สาระดีน่ารู้คู่อนามัย เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสื่อสารที่กรมอนามัยได้รวบรวมความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่แสนจะธรรมดาด้วยภา…

ขยับเท่ากับสุขภาพ move for health

ปัจจุบันวัยทำงานมีวิถีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในที่ทำงาน ลักษณะของการทำงานมีการออกแรงและเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง นั่งทำงานหรือนั่งประชุมนาน ๆ การทำง…

เจ็ดสัปดาห์รอบรู้สุขภาพดี

เจ็ดสัปดาห์รอบรู้สุขภาพดี 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี เล่มนี้เป็นคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การมีสุขภาพดี ป…

12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย

ทีมาและความสำคัญ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าสถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก กำลังประสบปัญหาจากการทำงานทีส่ง…

Health Literacy Temple
Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ

Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ คือ สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ Health literacy หรือ ความรอบรู้…

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับผู้ทำงานขับรถ

สำหรับเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะกลุ่มอาชีพทำงานขับรถ ซึ่งมีประชาชนทำอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับชาวนา

สำหรับเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะสำหรับกลุ่มอาชีพชาวนารูปแบบการมีกิจกรรมทางกายจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำนา 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH