ทั้งหมด (97)

Together we can get through this_MM
e-Book : Together we can get through this (in Myanmar Language)

Preface The third wave of COVID-19 pandemic of Alpha strain (UK variant), which begun in April, can be traced to entertainment venues like p…

Together we can get through this_ENG
e-Book : Together we can get through this

Preface The third wave of COVID-19 pandemic of Alpha strain (UK variant), which begun in April, can be traced to entertainment venues like p…

แนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด19
แนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดจำนวนเตียงในการรักษาไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ…

หนังสือจะกี่ครั้งเราต้องผ่านไปได้
จะกี่ครั้งเราต้องผ่านไปได้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษ หรือ สายพันธุ์อัลฟา ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน เริ่มจากสถานบันเทิง ผับ …

คู่มือ ครอบครัวรอบรู้อยู่กับโควิด 19
คู่มือ ครอบครัวรอบรู้อยู่กับโควิด 19

 คู่มือ “ครอบครัวรอบรู้อยู่กับ โควิด 19” เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับจัดการตนเอง จัดการคนในครอบครัวที่ปลอดเชื้อ ครอบค…

คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน
คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยร…

คู่มือสุขอนามัยหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
คู่มือสุขอนามัยหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

E-book คู่มือสุขอนามัยหอพักนักเรียนบ้านไกลโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับเผยแพร่ พ.ค.64 คลิกอ่าน E-book ออนไลน์ได้ที่นี้

คู่มือสุขอนามัยสถานที่จำวัดสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
คู่มือสุขอนามัยสถานที่จำวัดสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม

E-book คู่มือสุขอนามัยสถานที่จำวัดสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฉบับเผยแพร่ พ.ค.64 อ่าน E-book ออนไลน์ได้ที่นี้

สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่เรายึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่…

คู่มือกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health
คู่มือครอบครัวสุขภาพดี Healthy Family

การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยการสร้างความ…

คู่มือกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health
คู่มือกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากส่งผลทำให้เกิด พฤติกรรมเนื่อยนิ่ง (Sedentary Behavior) เพิ่มมาก…

เล่าเรียน 12 คน ต้นแบบ
เล่าเรียน 12 คน ต้นแบบ

จากจุดเริ่มต้นสู่ผลลัพธ์การมีสุขภาพดี… สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่กระบวนการนำไปสู่สุขภาพดีนั้นต้องสร้างด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการม…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH