ทั้งหมด (74)

หลักบริโภคอาหารเพื่อยับยั้งโรคความดันโลหิตสูง

คนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแพทย์แนะนำว่าให้ทานเกลือให้น้อยลง ตามหลักแล้วเกลือหรือเกลือโซเดียมนั้นสำหรับคนทั่วไปไม่ควรทานเกินวันละ 2,000 มิลล…

รู้ รับ(มือ) ปรับตัว ป้องกัน ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

          มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การกระทำของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งทา…

เพราะรักจึงอยากให้รู้

รวม 10 อย่างควรรู้ สำหรับการเตรียมความพร้อมจะมีครอบครัว

12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย

ทีมาและความสำคัญ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าสถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก กำลังประสบปัญหาจากการทำงานทีส่ง…

คู่มือ 7 สัปดาห์เพื่อสุขภาพดีมีชีวิตชีวา

7 weeks for healthy living           คู่มือ 7 สัปดาห์สร้างสุขภาพดีมีชีวิตชีวาเล่มนี้ ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียน การ…

Health Literacy Temple
Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ

Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ คือ สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ Health literacy หรือ ความรอบรู้…

อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ

จากปัญหามลพิษทางอากาศที่ประชาชนต้องเผชิญทุกวัน โดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีทั้งมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคาร ปัญหามลพิ…

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับผู้ทำงานขับรถ

สำหรับเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะกลุ่มอาชีพทำงานขับรถ ซึ่งมีประชาชนทำอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต

นิทาน เรื่อง อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอน

เรื่องราวของ “บานชื่น” เด็กน้อยผู้ต้องไปพบเจอกับแม่มดใจร้ายที่ชอบสะสมเด็กที่ไม่แปรงฟันก่อนนอน “บานชื่น” จะรอดพ้นจากแม่มดใจร้ายได้หรือไม่

นิทาน เรื่อง หนูจะกินอะไรดี

หนูจะกินอะไรดี มีเนื้อหาที่ต้องการสร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กๆ ไม่ให้ติดรสหวาน โดยแนะนำให้กินผลไม้สด และน้ำเปล่า แทน ขนม/เครื่องดื่มหวานๆ คุณพ…

Health Literacy 66 key message เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ประชาชนจะอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพ ได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคม รอบรู้ (…

รอบรู้สุขภาพดี

ประชาชนจะอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพ ได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคม รอบรู้ (…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH