คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID – 19

  • 16 ตุลาคม 2563
คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID - 19

ที่ผ่านมากรมอนามัยเป็นศูนย์กลางในการกำหนดแนวทางการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กทั่วประเทศ และจากความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน จึงได้มีความร่วมมือในการส่ง “คู่มือการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ COVID – 19 สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่คลอดบุตรและลูกน้อย” เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศจีนร่วมกับสถานการณ์และองค์ความรู้ของประเทศไทยในปัจจุบัน จึงได้จัดพิมพ์ “คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อCOVID – 19” เพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอดได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและดูแลลูกน้อยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้ โดยเน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีรูปภาพประกอบ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้คุณแม่ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านคาดการณ์ไว้ว่าเชื้อ COVID-19 จะอยู่กับเราบนโลกใบนี้ไปอีกนานเป็นปี เราทุกคนจึงต้องปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติ และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคนและอนาคตของสังคมไทย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH