กินตามแม่

  • 12 สิงหาคม 2563
หนังสือกินตามแม่
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 นี้ กระทรวงสาธารณสุขมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้ทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดระยะเวลากว่ากึ่งศตวรรษ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทยทั่วประเทศ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริโภคอาหาร เพราะส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมแก่วัยและสภาพร่างกายของตนเอง นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสารพิษตกค้างจากการผลิตและการแปรรูปอาหาร ซึ่งจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาวได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำหนังสือ กินตามแม่ เล่มนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ด้วยพระองค์มีพระราชจริยาวัตรอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ และเพื่อสนองพระราชประสงค์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรเสมือนแม่ห่วงใยลูก นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังมีเกร็ดความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่แม่บ้านและประชาชนทั่วไปควรทราบ เพื่อจะได้เลือกซื้อาหารได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าครบถ้วน เนื้อหาสาระต่างๆ สามารถใช้เป็นคู่มือสุขภาพในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH