อนามัยสิ่งแวดล้อม (20)

ทำอย่างไรอนามัยดี

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทย เปลี่ยนเเปลงไปตามสภาพเเวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมในการบริโภค…

ปฏิกูลเพิ่มพูลประโยชน์

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการทั้งทางด้านสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อม โดยตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันเเละส่งเสริม…

รื้อ..ล้าง.. หลังน้ำลด

อุทกภัยหรือน้ำท่วม เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกปี แต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและบริบทของพื้นที่ ซึ่งบางครั้งรุนแรงและเ…

อนามัยสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมประชาชน

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีสุขอนามัยดี จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกสุขาภิบาล และความปลอดภัย คู่มือเล…

สาระดีน่ารู้คู่อนามัย

หนังสือ สาระดีน่ารู้คู่อนามัย เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสื่อสารที่กรมอนามัยได้รวบรวมความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่แสนจะธรรมดาด้วยภา…

แนวทางการสร้างสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง ภาวะหรือสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ล้อมรอบตัวของคนทำงานในขณะที่ทำงานหรือประกอบอาชีพในสถานที่ทำงานหนึ่ง ๆ  ซึ่ง…

รู้ รับ(มือ) ปรับตัว ป้องกัน ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

          มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การกระทำของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งทา…

อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ

จากปัญหามลพิษทางอากาศที่ประชาชนต้องเผชิญทุกวัน โดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีทั้งมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคาร ปัญหามลพิ…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH