อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ

  • 17 กรกฎาคม 2561

จากปัญหามลพิษทางอากาศที่ประชาชนต้องเผชิญทุกวัน โดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีทั้งมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคาร ปัญหามลพิษทางอากาศเกิดจากหลายแหล่งทำให้ยากต่อการแก้ไข จึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด การปลูกไม้ประดับบางชนิดไว้ภายในอาคารหรือนอกอาคารสามารถช่วยดูดซับสารพิษชนิดต่างๆ ได้ หนังสือเล่มนี้ได้รวมไม้ประดับที่ดูดสารพิษถึง 40 ชนิด ที่คนไทยนิยมปลูก มาไว้ให้เป็นตัวเลือกประดับตกแต่งสถานที่และยังช่วยดูดสารพิษได้อีกด้วย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH