ทำอย่างไรอนามัยดี

  • 4 กันยายน 2562

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทย เปลี่ยนเเปลงไปตามสภาพเเวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมในการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งขาดการออกกำลังกาย นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเสียชีวิต  หากทุกคนใส่ใจดูเเลสุขภาพตนเอง ครอบครัวเเละชุมชน มุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยให้ถูกต้อง ย่อมนำมาซึ่งการมีสุขภาพที่ดี

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH