ทำอย่างไรอนามัยดี

  • 4 กันยายน 2562
  • 142 ครั้ง

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทย เปลี่ยนเเปลงไปตามสภาพเเวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมในการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งขาดการออกกำลังกาย นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเสียชีวิต  หากทุกคนใส่ใจดูเเลสุขภาพตนเอง ครอบครัวเเละชุมชน มุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยให้ถูกต้อง ย่อมนำมาซึ่งการมีสุขภาพที่ดี

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH