ทำอย่างไรไกลโรค

  • 4 กันยายน 2562

โรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามสุขภาพของคนเราทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นโรคอันมีสาเหตุมาจากการอยู่ในสิ่งเเวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง บิด ซึ่งเกิดจากการดื่มน้ำ-กินอาหรที่ไม่สะอาด การถ่าย-ใช้ส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิเเพ้ซึ่งเกิดจากมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพ เช่นน้ำท่วม พลุระเบิด ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติภัย ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จึงต้องมีการจัดการสภาพเเวดล้อมให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคอันเกิดจากน้ำเเละอาหารเป็นสื่อ เเละอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH