ปฏิกูลเพิ่มพูลประโยชน์

  • 4 กันยายน 2562
  • 96 ครั้ง

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการทั้งทางด้านสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อม โดยตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานด้วยวิธีสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน อาศัยหลักที่ว่าสิงปฏิกูลไม่ใช่ของเสีย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เเต่ต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทำให้เกิดการเเพร่ระบาดของโรคได้ การนำสิ่งปฏิกูลเพิ่มมูลค่า ช่วยให้ประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำ พลังงาน ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศเเละสภาพเเวดล้อมโดยทั่วไป

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH