ปฏิกูลเพิ่มพูลประโยชน์

  • 4 กันยายน 2562

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการทั้งทางด้านสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อม โดยตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานด้วยวิธีสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน อาศัยหลักที่ว่าสิงปฏิกูลไม่ใช่ของเสีย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เเต่ต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทำให้เกิดการเเพร่ระบาดของโรคได้ การนำสิ่งปฏิกูลเพิ่มมูลค่า ช่วยให้ประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำ พลังงาน ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศเเละสภาพเเวดล้อมโดยทั่วไป

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH