คู่มือ ครอบครัวรอบรู้อยู่กับโควิด 19

  • 1 กันยายน 2564
คู่มือ ครอบครัวรอบรู้อยู่กับโควิด 19
 คู่มือ “ครอบครัวรอบรู้อยู่กับ โควิด 19” เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับจัดการตนเอง จัดการคนในครอบครัวที่ปลอดเชื้อ ครอบครัวที่เสี่ยง และครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้อยู่รอด ปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH