จะกี่ครั้งเราต้องผ่านไปได้

  • 27 กันยายน 2564
หนังสือจะกี่ครั้งเราต้องผ่านไปได้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษ หรือ สายพันธุ์อัลฟา ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน เริ่มจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ แล้วเพิ่มวงระบาดในโรงงาน ตลาด ห้างสรรพสินค้า จนมีการแพร่เชื้อสู่บุคคลที่รัก ในระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์อินเดีย หรือสายพันธุ์เดลตาส่งผลกระทบต่อระบบการรักษาพยาบาล ระบบการสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ กรมอนามัยจึงได้รวบรวมสื่ออินโฟกราฟิกที่ให้ความรู้เรื่องวัคซีนประจำใจ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะประเภทต่าง ๆ รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อ การเตรียมตัวฉีดวัคซีน การแยกกักตัวที่บ้านและแยกกักตัวในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation) ตลอดจนการดูแลสุขภาพตัวเอง การจัดการบ้าน เพื่อสร้างภูมิต้านทานและเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับโรคโควิด-19
หนังสือ “จะกี่ครั้ง…เราต้องผ่านไปได้” ฉบับนี้ จึงเป็นการรวบรวมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ครอบครัว และชุมชน ที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ของประชาชนทุกกลุ่มวัย การ์ดไม่ตกห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างยั่งยืน
ทีมสื่อสารกรมอนามัย
สิงหาคม 2564
อ่านหนังสือในรูปแบบออนไลน์

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH