สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

  • 7 เมษายน 2564
เทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่เรายึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งการแสดงความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกัน ทั้งภายในครอบครัว ชุมชน สังคม และการธำรงรักษาประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ร่วมกันได้ด้วย
อย่างไรก็ดี ในปีนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งประเทศไทยเรา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการด้านสาธารณสุข ที่ภาครัฐกำหนด ทั้งการร่วมทำกิจกรรม การจัดงานเลี้ยงของกลุ่มญาติมิตร การรับประทานอาหารร่วมกัน การเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า เราจะยังคงส่งมอบความอบอุ่นให้กับคนที่เรารัก ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH