แนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด19

  • 11 ตุลาคม 2564
แนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดจำนวนเตียงในการรักษาไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นประกอบกับยังมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่ยังรอรับการรักษาอยู่ที่บ้าน กระทรวงสารารณสุขได้ปรับมาตรการดูแลผู้ติดเชื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแบ่งระดับอาการผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม คือ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อการดูแลและรักษาอย่างเป็นระบบ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาล สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้และต้องป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อสู่คนในครอบครัว แต่หากไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ จะนำมารักษาที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย โดยให้ชุมชนช่วยกันดูแล เพื่อจะได้มีเตียงเพียงพอสำหรับให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลือง สีแดงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และลดการเสียชีวิต

คู่มือแนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 ฉบับนี้ รวบรวมความรู้การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่เยกกักตัวในศูนย์พักคอย เช่น การบริหารปอด การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การดูแลสุขภาพช่องปาก การป้องกันการแพร่เชื้อ เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อหายจากโรคโควิด 19 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่แยกกักตัว และผู้ที่สนใจสามารถนำไปสร้างความรอบรู้สุขภาพและประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH