คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน

  • 7 กรกฎาคม 2564
คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 เกิดการระบาดในกลุ่มแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวย เวทีลุมพินี เดือนธันวาคม 2563 เกิดการระบาดรอบใหม่ในตลาดค้าอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสงสัยว่ามาจากแรงงานต่างด้าวที่มีการลักลอบเข้าประเทศ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นและในเดือนเมษายน 2564 เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยมีคลัสตอร์การแพร่ระบาดในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ซึ่งจากการระบาดในรอบนี้ ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปหลายคลัสเตอร์ เช่น ตลาด ภาคอุตสาหกรรม แคมป์คนงาน ชุมชน ฯลฯ ส่งผลให้มีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งระหว่างที่รอผลตรวจ จะต้องมีการแยกกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย จึงได้จัดทำคู่มือการกักตัวที่บ้าน ฉบับประชาชน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติระหว่างแยกกักตัว เพื่อควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย
มิถุนายน 2564

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH