อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สโลแกนนี้ คุ้นหูและได้ยินมานาน ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า การ กินร้อน คือ ให้กินอาหารที่มีความร้อน ใช้ช้อน กลางทุกครั้งเ…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
คิดก่อนกิน… แมลงทอด

การกินแมลงทอด  เป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มคนไทยและต่างชาติ  ซึ่งแมลงที่นิยมกินกันนี้มีด้วยกัน 7 ชนิด ได้แก่ ดักแด้หนอนไหม หนอนไม้ไผ่แมง…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
รู้จักสารพฤกษเคมี ในผลไม้ 5 สี

เมืองไทยมีผลไม้มากมายหลายชนิดให้ เลือกกิน  แต่หากแบ่งตามลักษณะสีผลไม้นั้นๆ ก็จะเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์มากมายมหาศาล ผลไม้หลายประเภทให้&…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
ดื่มนมได้…สบายท้อง

ใครที่ไม่เคยดื่มนมมานานแล้ว อยู่ดีๆ ก็คิดจะดื่มนมขึ้นมา  อาจเกิดอาการไม่สบายในท้องได้เป็นที่น่าสังเกตว่า…คนเอเชีย  เมื่อพ้นว…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
คนไทยขาดสารไอโอดีน หนึ่งปัญหาสาธารณสุขที่ทรงห่วงใย

การควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนจะดำเนินการได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอก…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
ควรชั่งใจก่อนกิน เพราะแต่ละคำ แต่ละมื้อ แต่ละวัน มีผลต่อ สุขภาพทั้งสิ้น

“ไข่แลกยาเก่า” ที่ให้นำยาแผนปัจจุบันทุกชนิดไป แลกไข่ไก่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ลดการใช้ยา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากประชาชน อย่างไรก็ตาม …

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
อาหารดีเพื่อสุขภาพ

สังคมทั่วโลกในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ทุกคนต้อง สำคัญกับเรื่องอาหารการกิน เพราะสิ่งที่เราแข่งขันกัน ทำให้มีเวลาดูแลตัวเองน้อยลงกินเข้าไป  …

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
สุขภาพดีเริ่มต้นที่… อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม

ลด หวาน มัน เค็ม อาหารเป็นสิ่งที่ร่างกายได้รับโดยการกิน ดื่ม หรือการได้รับทางหลอดเลือดก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อร่างกาย แต่ถ้าพฤติกรรมการกินไม่ถ…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
อาหารเช้ามื้อสำคัญ ไม่ควรมองข้าม

อาหารมื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญ  โดยทุกเช้าทุกคนต่างรีบเร่งเพื่อออกไปเรียน  ไปทำงานอาจทำให้หลายคนไม่ทานหรือละเลย  “อาหารเช…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
หน้าหนาว…ใส่ใจดูแลสุขภาพ

เมื่อถึงช่วงปลายๆ ปี และต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีใหม่ หลายๆ พื้นที่ต้องประสบ ภัยหนาว… ผลกระทบที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดคือ ปัญหาสุขภาพ การเจ็…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน

สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้ คือส่งเสริม ให้คนไทยเข้าใจและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ เหมาะสม ซึ่งกรมอนามัย ได้ให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินการล…

อ่านเพิ่มเติม
โภชนาการ
ตักบาตร..ให้ได้บุญ

วันมาฆบูชา วันสำคัญที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยจะได้ทำบุญตักบาตรกันอย่างไรเพื่ิอให้ได้สุขภาพและป้องกันโรคของพระสงฆ์ เป็นเมนูที่ประกอบด้วยแป้ง น้ำต…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH