โภชนาการ

ล้าง (ภาชนะ) แบบนี้ ดีแน่

  • 20 กันยายน 2562

จาน  ชาม  และภาชนะต่างๆหลังผ่านการใช้งาน  ควรล้างทำความสะอาดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคโดยอุปกรณ์การล้างต้องสะอาดอยู่ในสภาพดี  วางสูงจากพื้นอย่างน้อย  60  เซนติเมตรซึ่งการล้างภาชนะทุกประเภทให้สะอาดจะต้องกำจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำเปล่า  จะช่วยให้ล้างง่ายขึ้น  แถมลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อีกด้วย โดยวิธีการล้าง มี 3 ขั้นตอน คือ

  • ล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบไขมัน  เศษอาหาร  และสิ่งสกปรกโดยฟองน้ำ  ผ้าสะอาดหรือแผ่นใยสังเคราะห์ช่วยในการทำความสะอาด
  • ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกอย่างน้อย 2 ครั้งหรือล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อกจนสะอาดเพื่อล้างทำความสะอาดคราบไขมัน  และสิ่งสกปรกต่างๆที่ยังตกค้างออกให้หมด
  • การฆ่าเชื้อ  กรณีที่เกิดโรคระบาด  ล้างด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ  82-100  องศาเซลเซียส  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  30  วินาที  หรือแช่ในน้ำผสมน้ำปูนคลอรีน ที่มีความเข้มข้น 50ppm. (ไม่เกิน 200ppm.)  อุณหภูมิ  38  องศาเซลเซียส  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  นาที  หรือแช่ในสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อภาชนะอุปกรณ์อื่นๆอย่างน้อย  2  นาทีและกรณีน้ำท่วมให้แช่น้ำเดือด  หรือน้ำยาคลอรีน200 ppm. นาน 15 นาที

ภาชนะอุปกรณ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วต้องนำมาคว่ำไว้บนตะแกรงหรือตะกร้า  สูงจากพื้นอย่างน้อย  60  เซนติเมตร  แล้วปล่อยให้แห้งเองอาจผึ่งกลางแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดเพราะอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้ผ้าขาวสะอาดเช็ดแทน

เพื่อสุขอนามัยที่ดี ในการใช้ครั้งต่อไป

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!