โภชนาการ

คิดก่อนกิน… แมลงทอด

  • 16 กันยายน 2562

การกินแมลงทอด  เป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มคนไทยและต่างชาติ  ซึ่งแมลงที่นิยมกินกันนี้มีด้วยกัน 7 ชนิด ได้แก่ ดักแด้หนอนไหม หนอนไม้ไผ่แมงดานา  ตั๊กแตนแคระ  แมลงกระชอน  จิ้งโกร่งและจิ้งหรีด แต่ที่กินมาก เป็นอันดับ 1 คือ ดักแด้หนอนไหมทอด รองลงมาคือ ตั๊กแตนทอดแมลงทอดแม้จะมีคุณค่าทางโภชนาการให้โปรตีนสูง  แต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารอันตราย เช่นกันอย่าง ดักแด้หนอนไหมทอด  จะมีสารฮีสตามีน(Histamine) ที่เป็นสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ตกค้างในร่างกายสูงถึง875  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  เมื่อกินแมลงทอดที่มีฮีสตามีนสูง  ทำให้เกิดอาการผิวหนังอักเสบ  เป็นผื่นแดง  เป็นลมพิษ  ปวดท้อง  คลื่นไส้  อาเจียนและหอบหืด  เป็นต้น  ซึ่งอาการดังกล่าวจะมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและปริมาณอาหารที่ได้รับรวมทั้งช่วงเวลาที่ได้รับด้วย  โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดจะเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ส่วนตั๊กแตนทอด  มักเป็นตั๊กแตนปาทังก้าศัตรูพืชประเภทกัดกินใบ  เกษตรกร  จึงมักใช้ยากำจัดศัตรูพืชฉีดพ่น  เพื่อกำจัดโดยสารเคมีที่ใช้จะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมต methylcarbamate  ทำให้เกิดการตกค้างใน บริเวณปีก  ลำตัว  ขา  ของตั๊กแตน  รวมถึงสะสม ในตัวของตั๊กแตน  เมื่อนำมาปรุงเป็นอาหารมีโอกาสเสี่ยงได้รับสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มนี้ได้ ซึ่งอาการและความรุนแรงของการเกิดพิษ  ได้แก่อาการเหนื่อย  อ่อนแรง  วิงเวียน  คลื่นไส้  และมองภาพไม่ชัด  หากได้รับปานกลาง จะมีอาการปวดศีรษะ เหงื่อแตก  น้ำตาไหล น้ำลายไหลอา เจียน  สายตาแคบ  และกระตุก  หากได้รับมากจนมีอาการรุนแรงมากถึงขั้นเป็นตะคริวที่ท้องปัสสาวะราด ท้องเสีย  กล้ามเนื้อสั่น ม่านตาหด ถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีจะเสียชีวิตในที่สุดหากกินตั๊กแตนทอดเข้าไป  ภายใน  4-24  ชั่วโมงแล้วมีอาการดังกล่าว ควรรีบส่งโรงพยาบาล โดยด่วน

เลือกซื้อแมลงทอดให้ปลอดภัย 

•  แมลงที่รู้จัก  และแมลงที่มีคนนำมากินได้  หรือ ที่เลี้ยงเพื่อการจำหน่าย เช่น จิ้งหรีด 

•  แมลงที่จับมาทอดจำหน่ายควรยังมีชีวิตอยู่และควรจะปรุงให้สุกด้วยความร้อน เช่น คั่วทอดต้ม เป็นต้น

• ขณะกินควรเด็ดปีก ขน ขา หรือ หนามแข็งของแมลงทิ้ง เพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้

•  ควรเลือกซื้อจากผู้จำหน่ายที่มีการปกปิดอาหารไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง  ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า เหม็นบูด เหม็นหืน

• ดูลักษณะของน้ำมันที่ใช้ทอดต้องไม่เหนียว มีดำคล้ำ  มีกลิ่นเหม็นหืน  ฟองมาก  เหม็นไหม้  และทำให้เกิดสารโพลาร์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

 แต่หากกินแมลงทอดเข้าไปแล้วรู้สึกรสชาติผิดปกติ มีรสขม มีรสเปรี้ยว ต้องหยุดทันที เพื่อความปลอดภัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!