แม่และเด็ก

เก็บ กวาด เช็ดถู ล้าง คัดเเยก

  • 23 เมษายน 2567

🧹🧴เก็บ กวาด เช็ดถู ล้าง คัดเเยก ♻️


✅5ขั้นตอนทำบ้านให้สะอาด
ทุกวันนี้ ผู้คนมักใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เวลาในการดูแลทำความสะอาดบ้านลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้น เมื่อมีเวลาว่าง การทำความสะอาดบ้านจึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัว เป็นการออกแรง และยังช่วยลดแหล่งสะสมโรคได้ด้วย โดยมีหลัก 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

🟢เก็บ สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
🟢กวาด หยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ
🟢เช็ดถู คราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง
🟢ล้าง ทำความสะอาดส้วมสม่ำเสมอ
🟢คัดแยก ขยะตามประเภท
🍛ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยเก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย
ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ
🥤ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย
💡ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้จัดเก็บในภาชนะ
บรรจุเดิม รวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย
🚮ขยะทั่วไป ให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด

♻️🧼🧴ดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านและพื้นที่รอบบ้านเป็นประจำ จะช่วยลดแหล่งสะสมของเชื้อโรค สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!