แม่และเด็ก

สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ “ลดขยะ”

  • 23 เมษายน 2567

♻️ สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ “ลดขยะ”

🚮การขยายตัวของสังคมเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากจะส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษและสารเคมีแล้ว ยังเพิ่มขยะอีกด้วยซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องหรือลดปริมาณขยะให้น้อยลง ก็จะส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของทุกคนจึงควรร่วมมือร่วมช่วยกันลดขยะ โดยเริ่มจากในบ้านด้วยหลัก 3 R


ㆍ Reduce คือ ลดการใช้ เช่น ลดใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม แต่เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติอย่างชาญอ้อยหรือปิ่นโต และกินอาหารให้หมด เพื่อลดขยะจากเศษอาหาร เป็นต้น
ㆍ Reuse คือ การใช้ซ้ำ เช่น แยกถุงพลาสติกที่ยังสะอาดดีมาใช้ซ้ำ นำกล่องขนมมาล้างใส่ของใช้ นำขวดพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นแจกันดอกไม้ นำยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ เป็นต้น
ㆍRecycle คือ การนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เช่น นำกระป๋องอลูมิเนียมมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้าน นำเศษอาหาร พืชผัก ผลไม้ไปทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมัก EM หรือคัดแยกชยะจำพวกกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะนำไปขายสร้างรายได้ และผู้รับซื้อนำไปรีไซเคิลต่อไป

✅แต่อย่าลืมแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปด้วย เช่น นำถ่านไฟฉายใส่ถุงพลาสติก
ส่วนหลอดไฟให้นำกลับไปใส่ในกล่องหรือภาชนะเดิมที่ปิดมิดชิดป้องกันหลอดไฟแตก และเขียนข้อความที่หน้าถุงและกล่องว่า “ขยะอันตราย” แล้วนำไปทิ้งในกาชนะหรือจุดที่กำหนดให้ทิ้ง เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบเก็บขนและนำไปกำจัดให้ถูกวิธี

 

#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!