เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนไป – กลับ อ่านเพิ่มเติม
เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนไป – กลับ

มาตรการยกระดับความปลอดภัย เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนไป – กลับ กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน O…

มาตรการยกระดับความปลอดภัยในการสอบ สถานที่สอบ อ่านเพิ่มเติม
มาตรการยกระดับความปลอดภัยในการสอบ สถานที่สอบ

มาตรการยกระดับความปลอดภัยในการสอบ สถานที่สอบ สถานที่จัดสอบ ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียนในการคัดกรอง และให้คําแนะนําด้านสา…

เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนประจำ อ่านเพิ่มเติม
เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนประจำ

เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนประจำ กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน On-Site ตามปกติ สังเกตอาการ และ…

4 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี อ่านเพิ่มเติม
4 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี

4 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี สังเกตอาการหลังฉีด อย่างน้อย 30 นาที ในสถานพยาบาลหรือสถานที…

Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด – 19 สำหรับโรงเรียนประจำ อ่านเพิ่มเติม
Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด – 19 สำหรับโรงเรียนประจำ

Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด – 19 สำหรับโรงเรียนประจำ  กรอบแนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนประ…

4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น อ่านเพิ่มเติม
4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น

4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มคนรวมกันจํานวนมาก พื้นที่แออัด มีอาการแสดง ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมู…

มาฆบูชา รักสุขภาพ รักษ์โลก ลดเสี่ยงโควิด – 19 อ่านเพิ่มเติม
มาฆบูชา รักสุขภาพ รักษ์โลก ลดเสี่ยงโควิด – 19

มาฆบูชา รักสุขภาพ รักษ์โลก ลดเสี่ยงโควิด – 19 ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ในการปรุงอาหารถวายพระสงฆ์ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ แทนการใช…

การดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด – 19 @Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
การดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด – 19 @Home Isolation

การดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด – 19 @Home Isolation พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องคอยสังเกตอาการ โดยรวมของเด็ก อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อุปกรณ์เพื่อใช้ติ…

10 วิธี รับมือ ฝุ่น PM2.5 ที่มาพร้อมกับโควิด – 19 อ่านเพิ่มเติม
10 วิธี รับมือ ฝุ่น PM2.5 ที่มาพร้อมกับโควิด – 19

10 วิธี รับมือ ฝุ่น PM2.5 ที่มาพร้อมกับโควิด – 19 ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ก่อนออกจากบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน “Air4Thai” สำรองหน้ากากป้องกันฝุ…

5 คำแนะนำ ใช้เจล – สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
5 คำแนะนำ ใช้เจล – สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ปลอดภัย

5 คำแนะนำ ใช้เจล – สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ปลอดภัย ไม่ควรใช้ บริเวณที่มีเชื้อเพลิง หรือเปลวไฟ ไม่ควรแบ่ง ใส่ในขวดน้ำ เพราะอาจมีผู้เข้าใจผิดว่า เป…

8 ข้อแนะนำ Sex ปลอดภัย ห่างไกล COVID – 19 อ่านเพิ่มเติม
8 ข้อแนะนำ Sex ปลอดภัย ห่างไกล COVID – 19

8 ข้อแนะนำ Sex ปลอดภัย ห่างไกล COVID – 19 ฉีดวัคซีนให้ครบตามคําแนะนํา (Get fully vaccinated) การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตัวเอง มีความเสี่ยงต่ำ…

เตรียม “บ้าน – คอนโด” ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว อ่านเพิ่มเติม
เตรียม “บ้าน – คอนโด” ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

เตรียม “บ้าน – คอนโด” ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว การใช้ห้องนํ้า ห้องส้วมกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตั…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH