10 วิธี รับมือ ฝุ่น PM2.5 ที่มาพร้อมกับโควิด – 19

 • 18 ตุลาคม 2565
10 วิธี รับมือ ฝุ่น PM2.5 ที่มาพร้อมกับโควิด – 19

10 วิธี รับมือ ฝุ่น PM2.5 ที่มาพร้อมกับโควิด – 19

 1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ก่อนออกจากบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน “Air4Thai”
 2. สำรองหน้ากากป้องกันฝุ่น (เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95)
 3. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อน ให้เพียงพอดื่มนํ้าสะอาดให้มากๆ
 4. กินอาหารครบ 5 หมู่ และเน้นผัก/ผลไม้ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
 5. ซ่อมแซม ปิดช่องโหว่ หรือรู ตามขอบประตู หน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5
 6. วันที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เสี่ยงทํากิจกรรมกลางแจ้งเปลี่ยนมาออกกําาลังกาย ภายในอาคารแทน
 7. ผู้ที่มีโรคประจําตัว เตรียมยา และอุปกรณ์ที่จำเป็น และปฏิบัติตาม คําแนะนําของแพทย์
 8. ทําความสะอาดจุดที่สะสมฝุ่นภายในบ้าน เช่น ล้างแอร์ ล้างพัดลม
 9. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจไม่ออก เจ็บหน้าอก ใจสั่น หรือเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
 10. ช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 เช่น งดการเผา ในที่โล่งลดการใช้รถที่ปล่อยควันดำ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยดักฝุ่นละออง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH