เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนประจำ

  • 18 ตุลาคม 2565
เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนประจำ

เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนประจำ

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

  • เรียน On-Site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

  • จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทํากิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง Sandbox : Safety Zone in School เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการ อีก 3 วัน
  • การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้าย วันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
  • สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้ติดเชื้อ

  • พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ School Isolation ตามแนวทาง Sandbox : Safety Zone in School
  • สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ และกํากับ ติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH