ใช้สิทธิแบบปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
หนูรู้แนะนำไปใช้สิทธิแบบปลอดภัย ปลอดโรค

หนูรู้แนะนำไปใช้สิทธิแบบปลอดภัย ปลอดโรค ทุกคนทำได้ง่ายๆ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อลดการแออัดที่หน่วยเลือกตั้ง นำปากกาส่ว…

prevent covid 19 อ่านเพิ่มเติม
รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

              ในช่วงนี้ โควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดมากขึ้น กรมอนามัยแนะนำให้ประชาชน เคร่งครัดมาตรการส่วนบุค…

Makha Bucha Day อ่านเพิ่มเติม
ทำบุญออนไลน์ อยู่บ้านปลอดภัย ห่างไกลโรค

มาฆบูชานี้ กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก คนท้อง คนแก่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ทำบุญออนไลน์ เวียนเทียนออนไลน์ อยู่บ้าน ปลอดภัย ห่างไกลโรค และยั…

เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
หนูรู้ชวนเช็ค เที่ยวงานวันเด็กอย่างไรให้ปลอดภัย

เลี่ยง การพาเด็กไปในสถานที่แออัด เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แออัด เน้นที่ปลอดโปร่ง ต้อง สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ต้อง…

Covid 19 vaccination อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้านปีใหม่ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

ก่อนหยุดปีใหม่นี้ เชิญชวนลูกๆหลานๆ ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้สูงอายุที่ที่ฉีดเข็มสุดท้าย…

Prevent COVID อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 สวมใส่แมสตลอดเวลา

 ทำบุญที่วัดปลอดภัย ปลอดโรค แนะนำกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 สวมใส่แมสตลอดเวลาที่อยู่ในวัด เพราะมีผู้คนรวมกลุ่มจำนวนมาก หมั่นล้างมือ และเว้นร…

โควิดในห้องเรียน อ่านเพิ่มเติม
โควิด ในห้องเรียน

น้อง ๆ วัยเรียน หากมีการพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ต้องสวมหน้ากากกันด้วยนะคะ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

go to the bathroom safely อ่านเพิ่มเติม
หนูรู้ On tour เข้าห้องน้ำสาธารณะ อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด

เข้าห้องน้ำสาธารณะ ต้องระมัดระวังจุดสัมผัสร่วมต่างๆ หลังจากทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้…

enter the temple safely อ่านเพิ่มเติม
หนูรู้ On tour เข้าวัด อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

หยุดยาว เข้าวัด เวียนเทียน โรงทาน หากอยู่ในสถานที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท และผู้คนหนาแน่น หนูรู้แนะนำสวมใส่หน้ากาก กันด้วยนะจ้ะ 

election อ่านเพิ่มเติม
ปฏิบัติ DMH ในการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้ง แนะนำให้พกปากกาส่วนตัวมาเอง เพื่อลดการสัมผัสร่วมกับผู้อื่น และอย่าลืมปฏิบัติ DMH อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด-19

Emphasis on DMH measures อ่านเพิ่มเติม
เน้นย้ำมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด

โรงอาหารเป็นสถานที่ที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก เน้นย้ำมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัดและไม่พูดคุยขณะกินข้าวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 #กรมอนา…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH