info ล้างมือ 7 ขั้นตอน อ่านเพิ่มเติม
สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา ” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา “ ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ถูฝ่ามือ ถูหลังมือ ซอกนิ้ว ฝ่ามือถู ฝามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว หลังนิ้วมื…

อ่านเพิ่มเติม
4จุดเสี่ยง ต้องสะอาด…บนรถไฟและรถไฟฟ้า

4จุดเสี่ยง ต้องสะอาด…บนรถไฟและรถไฟฟ้า ราวจับภายในตู้โบกี้ การอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น ราวจับบันไดเลื่อนตรงสถานีรถไฟฟ้า ห้องส้วมและอ่างล้า…

ดูแลความสะอาดบนรถแท็กซี่ อ่านเพิ่มเติม
แท็กซี่สะอาด ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา

4 จุดเสี่ยง ต้องสะอาดบนแท็กซี่ 1.ที่จับบริเวณประตู  2.ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร  3.กระจกภายในรถ  4.ที่วางแขน เช็ดทำความสะอาดด้ว…

ใส่ Mask แบบไหนถูก? อ่านเพิ่มเติม
ใส่ Mask แบบไหนถูก?

ป้องกัน ไวรัสโคโรนา ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และสวมทุกครั้งเมื่อไปในแหล่งชุมชน หรือพื้นที่เสี่ยง…

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อ่านเพิ่มเติม
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย

แค่พวกเราทำตามคำแนะนำง่ายๆ ก็จะช่วยป้องกันให้ห่างไกล จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กันแล้วนะ

อ่านเพิ่มเติม
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัส ‘โคโรนา’

หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกัน ลดเสี่ยงสัมผัส แพร่กระจายโรค  สำหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย…

อ่านเพิ่มเติม
สร้างเกราะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา”

สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา “ วิธีป้องกัน -ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ -สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิท…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH