เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนไป – กลับ

  • 18 ตุลาคม 2565
เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนไป – กลับ

มาตรการยกระดับความปลอดภัย เปิดเรียน On – Site อยู่ได้กับโควิด โรงเรียนไป – กลับ

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

  • เรียน On-Site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

  • แยกกักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ตามคําแนะนําของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการ อีก 3 วัน
  • การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการ ให้ตรวจทันที 5 และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้าย วันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
  • สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้ติดเชื้อ

  • ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
  • พิจารณา จัดทํา School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ SSS
  • สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ

#COVID-19

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH