โรคที่มากับมือ อ่านเพิ่มเติม
โรคที่มากับมือ

โรคที่มากับมือ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดการแพร่เชื้อโรค กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพแ…

Reopening Houses, Cities and Country with Strict อ่านเพิ่มเติม
Reopening Houses, Cities and Country with Strict

Reopening Houses, Cities, and Country with Strict Universal Prevention Measures to Prevent COVID-19 transmission Department of Health  

เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ด้วย มาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อ่านเพิ่มเติม
เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ด้วย มาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส…

มาตรการ 10 ข้อ ดูหนังปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม
มาตรการ 10 ข้อ ดูหนังปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส…

Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
มีอาการติดเชื้อ ต้องแยกกักตัว..ด่วน

หากมีความเสี่ยง และมีอาการ ปวดหัว เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ หรือมีไข้เกิน 37.5 องศา ต้องแยกกักตัวเองทันที ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงให้ใช้วิธีรักษาตัวแ…

Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์..ที่คนในบ้านติดเชื้อ

อีกวิธีหนึ่งของ Home Isolation คือการจัดการบ้านให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ อย่าลืมหมั่นทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอและต…

Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์..ที่คนในบ้านติดเชื้อ

การเตรียมของใช้ส่วนตัวของผู้ที่แยกกักตัว Home Isolation ควรที่จะเตรียมไว้อย่างน้อย2ชุด เพื่อให้พอเพียงต่อการใช้งาน ที่สำคัญหน้ากากอนามัยใช้แ…

Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์..ที่คนในบ้านติดเชื้อ

การซักผ้าของผู้แยกกักตัวหรือกักกันตัว ควรแยกซัก หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องระมัดระวังในการใช้เครื่องซักผ้า เมื่อซักเสร็จแล้วทำความสะอาดเครื่องซ…

holy day อ่านเพิ่มเติม
วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา หยุดอยู่บ้านสร้างบุญ สวดมนต์ ฟังธรรมออนไลน์ และเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ที่บ้าน…

Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์.. ที่คนในบ้านติดเชื้อ

Home Isolation การใช้ห้องน้ำ กรณีที่ไม่มีห้องน้ำแยกห้อง ผู้แยกกักตัวหรือผู้กักกันตัวควรเข้าหลังผู้อื่น และทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อป้องก…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH