เตรียม “บ้าน – คอนโด” ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

  • 18 ตุลาคม 2565
เตรียม “บ้าน – คอนโด” ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

เตรียม “บ้าน – คอนโด” ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

  • การใช้ห้องนํ้า ห้องส้วมกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทําความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์
  • จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง
  • แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ฟ้าเช็ดตัว แก้วนํ้า จาน ชาม เป็นต้น
  • หากมีพื้นที่จํากัด ทําฉากกั้น ระหว่างผู้ต้องถูกแยกกักตัว และคนอื่น ๆ ในครอบครัว
  • เตรียมถังขยะส่วนตัว ที่มีฝาปิดมิดชิด และของใช้ส่วนตัว ทั้งในบริเวณที่นอน และห้องนํ้า
  • เสื้อผ้าให้ชักด้วยพวกฟอก หรือนํ้ายาชักผ้าใน อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียสอย่างน้อย 25 นาที และผึ่งแดดให้แห้ง
  • แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร

ผู้ที่แยกกักตัว ถ้ามีห้องนอนห้องเดียว แต่ต้องนอนร่วมกับคนในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าให้โล่ง หรือใช้ฉากผ้าม่านกั้นระหว่างกัน พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด วัดไข้ทุกวัน หากมิอาการไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้ น้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่าปกติ อยู่ที่ 96 – 100 เปอร์เซ็นต์ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้อยู่อาศัยควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของสถานประกอบการ ในการโทรแจ้ง และติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดําเนินการควบคุมโรค ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH