8 ข้อแนะนำ Sex ปลอดภัย ห่างไกล COVID – 19

  • 18 ตุลาคม 2565
8 ข้อแนะนำ Sex ปลอดภัย ห่างไกล COVID – 19

8 ข้อแนะนำ Sex ปลอดภัย ห่างไกล COVID – 19

  1. ฉีดวัคซีนให้ครบตามคําแนะนํา (Get fully vaccinated)
  2. การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตัวเอง มีความเสี่ยงต่ำกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน
  3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่มีอาการสงสัยว่า จะมีการติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก
  4. ล้างมือก่อนและหลัง การมีเพศสัมพันธ์
  5. หลีกเลี่ยงการจูบปากแบบดูดดื่ม (มีการแลกน้ำลาย)
  6. หลีกเลี่ยงการใช้ท่าในการมีเพศสัมพันธ์ ที่ทําให้บริเวณใบหน้ามีการสัมผัสใกล้ชิดกัน
  7. การสวมหน้ากากอนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยเพิ่มการป้องกัน ลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อ
  8. อย่าลืมคุมกำเนิด เพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH