4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น

  • 18 ตุลาคม 2565
4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น

4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น

  1. มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มคนรวมกันจํานวนมาก พื้นที่แออัด
  2. มีอาการแสดง ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
  3. สัมผัสผู้ติดเชื้อ (เสี่ยงสูง : High risk contact)
  4. เฝ้าระวัง คัดกรอง ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School สําหรับโรงเรียนประจํา

หมายเหตุ

  1. นักเรียน ครู บุคลากร ประเมินความเสี่ยงตนเอง ผ่าน TST
  2. กรณีจำเป็นต้องตรวจ ATK เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ใช้วิธีตรวจทางน้ำลาย

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH