มาฆบูชา รักสุขภาพ รักษ์โลก ลดเสี่ยงโควิด – 19

  • 18 ตุลาคม 2565
มาฆบูชา รักสุขภาพ รักษ์โลก ลดเสี่ยงโควิด – 19

มาฆบูชา รักสุขภาพ รักษ์โลก ลดเสี่ยงโควิด – 19

  1. ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ในการปรุงอาหารถวายพระสงฆ์
  2. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ แทนการใช้พลาสติก ในการตักบาตร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ทําบุญปลอดภัยโดยการสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เพียงเท่านี้… ช่วยให้ทําบุญสุขใจ ปลอดภัยแน่นอน

 

#COVID-19

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH