โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับวัยทำงาน

 • 15 กรกฎาคม 2562
 • 2,736 ครั้ง

โภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของคนวัยทำงานที่ทำให้ “หุ่นดี สุขภาพดี” จะแบ่งตามการใช้พลังงานของคนวัยทำงานใน 3 ระดับ ได้แก่ 1,600 2,000 และ 2,400 กิโลแคลอรี เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเลือกกินอาหารได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลของพลังงานที่ได้รับและพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวัน และควรกินอาหารให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมควบคู่กันไป

สุขภาพดีเพราะกินเป็น

สุขภาพดีเพราะกินเป็น : กินตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ กินตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ โดยใช้หลัก 4 อย่า 5 อยาก ดังนี้

4 อย่า

 1. อย่า กินของมัน
 2. อย่า กินรสจัด ทั้งหวาน ทั้งเค็ม
 3. อย่า กินของไม่สะอาด
 4. อย่า ดื่มของมึนเมา

5 อยาก

 1. อยาก กินครบ 5 หมู่ ดูแลน้ำหนัก
 2. อยาก กินข้าวเป็นหลัก
 3. อยาก กินผัก ผลไม้
 4. อยาก กินปลา กินไข่ เนื้อไม่ติดมัน
 5. อยาก ดื่มนมให้สมวัย

คิดเป็น กินถูก

คิดเป็น กินถูก ด้วย 2 : 1 : 1 จานอาหารเพื่อสุขภาพ คือ การจัดอาหารในจาน ให้มีผัก 2 ส่วน (2 ทัพพี) เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วน (2-3 ช้อนกินข้าว) และข้าว-แป้ ง 1 ส่วน (2-3 ทัพพี) เลือกกินอาหารที่ใช้ วิธีการนึ่ง ต้ม อบ แทนการผัดหรือทอด พร้อมผลไม้รสไม่หวานจัด 1 จานเล็ก

26 มิถุนายน 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH