ผลสำรวจความรู้และพฤติกรรมการบริโภคไข่ของเด็กและเยาวชนอายุ6-19ปี

  • 16 ตุลาคม 2566

เนื่องในวันไข่โลก (World Egg Day) ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคมของทุกปี

         กรมอนามัยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดผลการสำรวจความรอบรู้และพฤติกรรมการบริโภค ไข่ ของเด็กเยาวชน อายุ 6-19 ปี

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH