อ่านเพิ่มเติม
ข้อปฏิบัติการกินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

ข้อปฏิบัติการกินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย Food-based dietary guidelines ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของหญิงตั้งครรภ์ กินอาหารใ…

6 ประโยชน์จากกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง อ่านเพิ่มเติม
6 ประโยชน์จากกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

6 ประโยชน์จากกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สร้างเสริมความแข็งแรง และยืดหยุ่นของร่างกาย ลดโอกาสการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้…

อ่านเพิ่มเติม
7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี : 7 Weeks สัปดาห์ที่ 2 แป้ง หวาน มัน เค็ม กินอย่างไรไม่เกิน

เริ่มสัปดาห์ที่ 2 กันแล้ววันนี้มีคลิปดี ๆ มาฝากค่ะ เรื่อง แป้ง หวาน มัน เค็ม และเมนูอาหารเช้า ส่วนโค้ชวิทย์จะมีเมนูอะไร หรือข้อมูลดี ๆ อะไรม…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH