New Normal วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี อ่านเพิ่มเติม
New Normal…วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี

  โรงเรียน เป็นสถานที่ที่เด็กจะต้องเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสร้างเสร…

แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ อ่านเพิ่มเติม
แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ

เด็ก ๆ ควรแปรงฟันให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันฟันผุ กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

แปรงฟันแบบถูกวิธี ด้วยวิธีขยับปัด อ่านเพิ่มเติม
แปรงฟันแบบถูกวิธี ด้วยวิธีขยับปัด

เรามาแปรงฟันแบบถูกวิธี ด้วยวิธีขยับปัด เพื่อช่องปากสะอาด ปราศจากฟันผุ และแปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นานอย่างน้อย…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH