สุขาภิบาลอาหารและน้ำ (1)

public toilet อ่านเพิ่มเติม
สวมหน้ากากทุกที่ทุกเวลา “เพื่อความปลอดโรคปลอดภัย”

ห้องน้ำสาธารณะเป็นสถานที่เสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม โดยปกติห้องน้ำสาธารณะมีเชื้อโรคมากอยู่แล้ว ในช่วงนี้โควิด-19 ระบาดหนัก หลังใช้ห้องน้ำสาธารณะ…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH